Állatvilág net videók

video.Allatvilag.net - Nonprofit innováció az állatokért!

Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

A Video.Allatvilag.Net videótár szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, melyben a szolgáltató feladata kizárólag az internet felhasználók által feltöltött videó tartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Video.Allatvilag.Net digitális videofájlok feltöltésére, megosztására, illetve tartalmának böngészésére, megtekintésére szolgál.
A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, ne támadd a rendszert akár egyedül akár szervezetten semmilyen formában.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Video.Allatvilag.Net-on megadott, nem személyes adatai (saját honlap címe, saját blog címe stb.) publikusak, azokat a Video.Allatvilag.Net
bármely látogatója megtekintheti.  
A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa feltöltött videók megjelenjenek a Video.Allatvilag.Net oldalain.
A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett videókat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.
A  Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött videó vonatkozásában a szolgáltató a videó többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére felhasználási jogot szerezzen.
A Felhasználó elismeri, hogy a szolgáltató tulajdona minden olyan jog, amely a szolgáltató fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

Szerzői jogok

A szolgáltató kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő videó tartalmakat találnak a Video.Allatvilag.Net-on, azt a videó oldalán található jelentő kérdőív megfelelő kitöltésével és elküldésével az üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék.
Amennyiben a Felhasználó pornográf tartalmú videót tölt fel, köteles azt a "Felnőtt" kategóriába feltölteni. Amennyiben a Felhasználó pornográf tartalmú videót más kategóriába tölt fel, az üzemeltető a videót eltávolítja és jogosult a Felhasználó Video.Allatvilag.Net-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelo videóit is törölni.
Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött videók szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.
Gyermekvédelem

Ne tölts fel veszélyes,obszcén, rágalmazó, mások személyiségi jogait sértő, gyűlöletkeltő, jogtalan, fenyegető, szörnyülködtető, vulgáris vagy fajilag, etnikailag illetve más módon kifogásolható anyagot.

A szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a Video.Allatvilag.Net-on elérhető videók erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket tartalmazhatnak.
A szolgáltató ezért kéri a Felhasználókat, hogy óvják a gyermekeket az ilyen tartalmú videók megtekintésétől.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Video.Allatvilag.Net használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

Felelősség

A Felhasználó a Video.Allatvilag.Net-ot csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a feltöltött videók tartalma miatt bekövetkezett kárért.

A szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. A szolgáltató kéri a Felhasználókat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.
A Video.Allatvilag.Net-ot üzemeltető szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Video.Allatvilag.Net-ra feltöltött videóit.

A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó által feltöltött videó tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat

  • nem támadhat, inzultálhat, semmilyen módon nem sérthet meg jogtalanul más felhasználókat,
  • nem használhatja az Video.Allatvilag.Net szolgáltatást illegális tevékenységre,
  • nem tartalmazhat szerzői jogvédelemre utaló logót, vízjelet, weboldal címet,
  • nem tartalmazhat direkt vagy közvetett reklámot, marketing szöveget, utalást,
  • nem sértheti más szerzői jogait,
  • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
  • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
  • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
  • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A felhasználó minden olyan tartalomért - legyen az szöveg, kép, hang, film - felelősséggel tartozik, amit a Video.Allatvilag.Net rendszerbe feltölt.
A felhasználó a regisztrált profilján kívül nem módosíthatja semmilyen formában a Video.Allatvilag.Net szolgáltatást és annak részeit.
A felhasználó nem küldhet kéretlen leveleket * SPAM,reklám * más Video.Allatvilag.Net felhasználóknak és a külvilágnak sem a Video.Allatvilag.Net rendszert használva.
A felhasználó nem tölthet, illetve közvetíthet a Video.Allatvilag.Net szolgáltatáson keresztül vírust, vagy más kártékony kódot.

Ne tölts fel, publikálj olyan tartalmakat, amik a kisebbségeket bármilyen formában sérthetik.

Ne tölts fel, ne publikálj, illetve semmilyen formában ne tegyél hozzáférhetővé olyan tartalmat, amely szerzői jogot, kereskedelmi titkot, szabadalmat, védjegyet vagy bármilyen tulajdonosi jogot sérthet.

Ne tölts fel, ne publikálj, illetve semmilyen formában ne tegyél hozzáférhetővé olyan tartalmakat, amelyek szoftver vírust, vagy bármilyen más számítógépes kódot tartalmaznak, fájlt vagy programokat, amelyek azzal a céllal lettek tervezve, hogy megszakítsanak, tönkre tegyenek, vagy funkcionalitását csökkentsék bármilyen szoftvernek vagy hardvernek, illetve telekommunikációs eszköznek.

Ne floodold a rendszert, ne kezdj túlterheléses támadást a szerver ellen, mindenféle DDoS támadásokkal megakadályozni a normális működését a Video.Allatvilag.Net rendszernek.

Ne ijesztgess, vagy zaklass semmilyen módon más felhasználókat.

Ne hamisíts azonosítókat, annak érdekében, hogy elrejtsd a szolgáltatásban megjelenő adatok forrását.

Ne akadályozd vagy korlátozd semmilyen formában a felhasználókat abban, hogy egymással a szolgáltatáson keresztül kapcsolatba lépjenek.

Ne gyűjts, vagy tárolj személyes adatokat más felhasználókról kapcsolatban.

Videók eltávolítása

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Video.Allatvilag.Net-t üzemeltető nem köteles ismerni a Video.Allatvilag.Net mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10.§ és 13.§ rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető a jogsértésről való tudomásszerzést követő 12 órán belül eltávolítja azt. A Felhasználó a videó oldalán lévő "Kifogásolható videó?" gomb segítségével, a jelentő kérdőív kitöltésével jelezheti az üzemeltetőnek a jogsértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő videót feltöltő felhasználó Video.Allatvilag.Net-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő videóit is törölni.

Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött videókat a Video.Allatvilag.Net oldalról indokolás nélkül eltávolítani és a felhasználót törölni a rendszerből.